AF-vedensuodattimet

AF-vedensuodatin

AF-vedensuodattimet

AF-yhdistelmäsuodattimet suodattavat tehokkaasti rautaa ja mangaania sekä sameutta ja väriä. Ne korottavat myös alhaista pH-lukua, poistavat syövyttävää hiilihappoa ja parantavat maku- ja hajuhaittoja.

Toiminta ja rakenne

AF-suodattimet ovat "alasvirtaussuodattimia"eli vesi virtaa suodattimen läpi ylhäältä alaspäin. Suodattimen sisään laitettavan suodatinmassan laadusta riippuen saadaan aikaiseksi erilaisia vaikutuksia. Kun veden epäpuhtaudet saostuvat suodattimessa, tarttuvat ne suodatinmassaan ja huuhtoutuvat viemäriin automaattisen vastavirtahuuhtelun aikana.

Suodattimen automaattisella vastavirtahuuhtelulla on pääasiallisesti kolme tehtävää: huuhdella suodatinmassaan tarttuneet epäpuhtaudet viemäriin, möyhentään suodatinmassaa, jotta se pysyy huokoisena sekä tarvittaessa aktivoida suodatinmassa hapetusaineella. Huuhtelujaksot muodostuvat vastavirtahuuhtelusta, pikahuuhtelusta ja tarvittaessa hapetusainehuuhtelusta.

Suodatin on valmistettu korroosionkestävästä materiaalista, ja se on varustettu tyhjennysventtiilillä. Vastavirtahuuhteluautomatiikka on asennettu suodattimen sivuun, joten suodattimen päälle jää riittävä aukko suodatinmassan tarkistuksille ja lisäyksille ilman, että automatiikkaa tarvitsee irrottaa.

Vastavirtahuuhteluautomatiikka

LOGIX-automatiikassa on digitaalinen näyttö, jolloin suodattimen käyttö, hoito ja ohjelmointi ovat helppoa. Digitaalinäytön saa myös irrotettua ja siirrettyä jatkokaapelin avulla sopivaan paikkaan kaukokäyttöä varten.

Yleisimmät AF-suodatinmallit

 

AIF

Raudan- ja mangaaninpoistoon tarkoitettu suodatin, jossa käytetään erittäin tehokasta hapettavaa raudanpoistomassaa. Kun vesi virtaa suodatinmassan läpi, rauta ja mangaani saostuvat hapettuessaan ja sakka jää suodatinmassaan. Vastavirtahuuhtelu huuhtelee sakan viemäriin ja massa aktivoidaan hapella aina vastavirtahuuhtelun yhteydessä. Massan hapettimena käytetään kaliumpermanganaattia (KMnO4).

AIF-CALLITE

Samanlainen kuin AIF, mutta suodatinmassa aktivoidaan ilmalla käyttäen erillistä kompressoria tai ilmalaturia.

ANF

Veden neutralointiin ja pH-luvun korottamiseen tarkoitettu suodatin. Suodattimessa käytetään kalkkikivipohjaista erikoismassaa, joka neutraloi vapaan hiilihapon ja korottaa pH-lukua. Poistaa myös pieniä määriä rautaa. Massaa kuluu suhteessa vapaan hiilihapon määrään, joten massaa on lisättävä säännöllisesti.

AINF

Yhdistelmä AIF- ja ANF-suodattimista.

AKF

Aktiivihiilisuodatin pahan hajun ja maun sekä sameuden ja orgaanisten aineiden poistamiseen. Tätä suodatinta voidaan käyttää myös kloorin poistoon vedestä.

ASF

Suodatin, joka on täytetty hienolla hiekalla. Tarkoitettu kiintoaineiden ja sakan poistamiseen vedestä. Käytetään myös esisuodattimena suurissa rautapitoisuuksissa ennen AIF- ja AINF- suodattimia.

Asennussarja

Lisävarusteena saatava asennussarja helpottaa suodattimen asennusta, hoitoa ja huoltoa. Asennussarja sisältää 1 metrin pituiset joustavat paineletkut, sulku- sekä ohitusventtiilit ja 22 mm liittimet.