Tietoa vesianalyysin tuloksista

Vesianalyysin tulokset

Mitä eri analyysit kertovat?

Sosiaali- ja terveysministeriön päätökset n:o 401/2001 ja 461/2001 määrittelevät talousveden tavoitearvot.

 

PH-arvo (6.5..9,5)

PH-arvo kuvaa veden happamuutta tai emäksisyyttä. Suomen pohjavedet ovat tyypillisesti happamia, pH < 7. Happamuuden aiheuttaa aggressiivinen hiilihappo, joka tekee vedestä syövyttävää. Syövyttävä vesi vahingoittaa metalliputkia ja aiheuttaa vakaviakin vesivahinkoja.

Vedenkäsittelysuositus:

 

Rauta (0,2 ja 0,4 mg/l)

"Ruoste" on yleinen epäpuhtaus kaivovesissä. Se aiheuttaa veteen epämiellyttävää makua, hajua ja väriä. Saostuessaan rauta värjää kaakeleita, pyykkejä tms., lisää putkistojen korroosiota ja rikkoo vesiteknisiä laitteita.

Vedenkäsittelysuositus:

 

Mangaani (0,05 ja 0,1 mg/l)

Mangaani aiheuttaa veteen epämiellyttävää hajua ja makua. Mangaanisakka on tummaa, nokimaista hiutaletta, joka tahraa helposti kaakelit, pyykit tms. Mangaania ei luokitella terveydelle haitalliseksi, mutta tutkimusten mukaan se saattaa suurissa määrissä, pitkällä aikavälillä vaikuttaa neurologiseen toimintaan ja lapsilla älykkyysosamäärän kehittymisen häiriöihin.

Vedenkäsittelysuositus:

 

Sähkönjohtavuus (400 ja 2500 µS/cm)

Sähkönjohtavuus kertoo veteen liuenneitten suolojen määrästä. Pohjavesissä korkea sähkönjohtavuus johtuu tyypillisesti kloridipitoisuudesta, joka aiheuttaa korroosiota. Lisäksi vesi maistuu suolaiselle. Suomen pohjavesien sähkönjohtavuus on yleensä < 400 µS/cm.

Vedenkäsittelysuositus:

 

Kokonaiskovuus

Kovuus kertoo veden kalsium- ja magnesiumpitoisuudesta. Kova vesi muodostaa kalkkisaostumia, joka tahraa ja tukkii vesilaitteita. Kova vesi tarvitsee enemmän pesuainetta kuin pehmeä vesi. Vesi luokitellaan kovaksi kun sen kovuus ylittää arvon 10 dH.

Vedenkäsittelysuositus:

 

CODMn, humus (4 mg/l)

CODMn-arvo kertoo vedessä olevan orgaanisen aineen määrästä. Kaivoissa orgaaninen aines on yleensä humusta, jota sinne pääsee pintavesien mukana. Humus aiheuttaa veteen hajua, makua ja väriä. Humuspitoisesta vedestä raudan- ja mangaaninpoistaminen on haastavampaa.

Vedenkäsittelysuositus:

 

Arseeni (0,01 mg/l) ja uraani (0,02-0,1 mg/l)

Arseeni ja uraani ovat raskasmetalleja, jotka lisäävät syöpävaaraa. Arseenia ja uraania on kallioperässä.

Vedenkäsittelysuositus:

 

Fluoridi (1,5 mg/l)

Fluoridia on maaperässä ja liiallinen altistuminen sille aiheuttaa hammaskiilteen vaurioita sekä luuston haurastumista.

Vedenkäsittelysuositus:

 

Kupari (2,0 mg/l)

Talousveden kupari on yleensä peräisin kupariputkistoista. Syövyttävä vesi liuottaa kuparia ja se näkyy usein vihreänturkoosina värinä mm. lavuaareissa. Kupari aiheuttaa veteen metallista makua ja hajua.

Vedenkäsittelysuositus:

 

Typpiyhdisteet (NH4 0,5mg/l, NO3 50 mg/l, NO2 0,5 mg/l)

Typpiyhdisteitä pääsee veteen lannoitteista, jätevesistä sekä orgaanisten aineiden hajoamistuotteena. Typpiyhdisteet aiheuttavat veteen hajua ja makua. Erityisesti raskaana olevien ja imettävien naisten sekä pienten lasten tulisi välttää nitraattipitoisia vesiä.

Vedenkäsittelysuositus:

 

Bakteerit

Kaivovesissä saattaa esiintyä koliformisia bakteereita, jotka ovat merkki pintavesien pääsystä kaivoon. E-Colien eli ulosteperäisten bakteerien esiintyminen johtuu jätevesien pääsystä kaivoon. 

Vedenkäsittelysuositus: