Maalämpö

SWC-maalämpöpumppu ja vaakaputkisto
SWC-maalämpöpumppu ja porakaivo

Maalämpö = puhdasta lämpöä kustannustehokkaasti

Maaperä on kuin erittäin suuri aurinkoakku. Auringonpaiste lämmittää maan, ja energia siirtyy maapallon massaan. Energian saa talteen kierrättämällä lämmönsiirtonestettä maahan kaivetussa putkistossa. Vaihtoehtoina ovat joko matala vaakaputkisto tai syvät porakaivot järjestelmän koosta ja maaperästä riippuen.

Noin kymmenen metrin syvyydessä ja vielä alempana maan alla lämpötila pysyy käytännössä tasaisena ympäri vuoden, mikä tekee maalämmöstä erinomaisen, luotettavan ja jatkuvasti uudistuvan energian lähteen. Maalämpöjärjestelmässä keruuputkistossa kiertävä neste kerää lämpöä talteen ja siirtää sen lämpöpumpulle. Tämän jälkeen maalämpöpumppu siirtää lämmön eteenpäin ja nostaa sen lämpötilaa lämmitykseen ja muuhun käyttöön sopivaksi.

Energian liiallinen talteenotto maaperästä voi heikentää järjestelmän tehoa, joten on tärkeää antaa asiantuntijan mitoittaa lämpökeräimen koko ja tarvittava teho yhteensopiviksi. Täytä mitoituskaavake  ja saat tarjouksen taloosi sopivasta yksilöllisestä lämpöpumppuratkaisusta.

 

Lämpöpumpun toimintaperiaate

Lämpöpumput käyttävät kylmäainekierron toimintaperiaatetta, joka on ollut käytössä tavalla tai toisella yli 200 vuotta. Ympäristöystävällistä kylmäainetta vuorotellen haihdutetaan ja lauhdutetaan nestemäiseksi suljetun kierron järjestelmässä.

Lämpö otetaan talteen ympäristöstä kierron haihdutusvaiheessa, kun nestemäinen kylmäaine muuttuu kaasuksi. Kompressori puristaa kaasun, jotta nesteytyminen olisi mahdollista. Lauhduttimessa lämpö vapautuu, kun kaasu muuttuu takaisin nestemäiseksi. Vapautunutta lämpöä käytetään rakennuksen lämmitykseen. Nestemäinen kylmäaine kulkeutuu takaisin höyrystimeen, ja kierros alkaa uudelleen.

Lämpöpumpun suorituskyky riippuu edelläkuvatun prosessin tehokkuudesta. Osa energiasta kuluu kierron pyörittämiseen, mutta sopivissa olosuhteissa on mahdollista saavuttaa jopa 300-400 prosentin lämpöenergian kasvu.

 

Lämpöpumppujärjestelmän toimintaperiaate