Ilmalämpö

LWD-ilma-vesilämpöpumppu ja varaaja
LW-ilma-vesilämpöpumppu ja kaksi varaajaa

Ilmalämpö = jatkuvasti uusiutuvaa energiaa edullisilla investointikustannuksilla

Auringon lämpöä varautuu jatkuvasti maahan, ilmaan ja veteen. Ilmaan varautunutta uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää kodin lämmittämiseen ilma-vesilämpöpumpulla. Ilma-vesilämpöpumppu ottaa ilmasta lämpöä kylmäaineeseen, lämmittä sitä ja siirtää sen edelleen kodin lämmitykeen tai käyttövedeksi. Ilma-vesilämpöpumput voivat olla joko ulos- tai sisällesijoitettavia.

Lämpöpumpun toimintaperiaate

Lämpöpumput käyttävät kylmäainekierron toimintaperiaatetta, joka on ollut käytössä tavalla tai toisella yli 200 vuotta. Ympäristöystävällistä kylmäainetta vuorotellen haihdutetaan ja lauhdutetaan nestemäiseksi suljetun kierron järjestelmässä.

Lämpö otetaan talteen ympäristöstä kierron haihdutusvaiheessa, kun nestemäinen kylmäaine muuttuu kaasuksi. Kompressori puristaa kaasun, jotta nesteytyminen olisi mahdollista. Lauhduttimessa lämpö vapautuu, kun kaasu muuttuu takaisin nestemäiseksi. Vapautunutta lämpöä käytetään rakennuksen lämmitykseen. Nestemäinen kylmäaine kulkeutuu takaisin höyrystimeen, ja kierros alkaa uudelleen.

Lämpöpumpun suorituskyky riippuu edelläkuvatun prosessin tehokkuudesta. Osa energiasta kuluu kierron pyörittämiseen, mutta sopivissa olosuhteissa on mahdollista saavuttaa jopa 300-400 prosentin lämpöenergian kasvu.

Lue artikkeli "Lämmitysenergiaa luonnosta", aiheena ilma-vesilämpöpumput (ilmestynyt Cleantech -julkaisussa syyskuussa 2013, tuottaja Mediaplanet)
 

Lämpöpumppujärjestelmän toimintaperiaate

Täytä mitoituskaavake  ja saat tarjouksen taloosi sopivasta yksilöllisestä lämpöpumppuratkaisusta.