Aurinkolämpö

Aurinkolämpö = tulevaisuuden lämpöä jo tänään

Auringosta saatavan lämmön avulla voidaan tuottaa jopa yli puolet vuotuisesta käyttöveden lämmittämiseen kuluvasta energiasta. Lisäksi aurinkolämpö on hyvä lisäenergianlähde esimerkiksi öljylämmityksen rinnalle. Aurinkolämpö on puhdas ja saasteeton energialähde.

Periaate

Johtuminen on lämmön siirtymistä aineen sisällä. Lämpö voi siirtyä johtumalla myös aineesta toiseen, mikäli aineet ovat kosketuksissa toisiinsa. Johtumisessa lämpö siirtyy aina korkeammasta matalampaan lämpötilaan eli lämpimästä kylmään lämpöopin lainalaisuuksien mukaan siten, että lämpötilaerot pyrkivät tasoittumaan. Eri aineet johtavat lämpöä eri lailla. Metallit johtavat lämpöä hyvin, mutta nesteet ja kaasut huonosti. Lämmön johtumista mitataan lämpö-resistanssilla tai sen käänteisarvolla lämmönjohtavuudella.

Aurinkokeräin ja sen toiminta

Infrapunasäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on suurempi kuin näkyvän valon mutta pienempi kuin mikroaaltojen. Infrapunasäteilyn aallonpituus on siis väliltä 700 nm...1 mm. Auringosta Maan ilmakehään saapuvasta lyhytaaltoisesta säteilystä yli puolet on infrapunasäteilyä (53 % kokonaisenergiasta). Ultraviolettisäteilyä on 8 % ja näkyvää valoa 39 %. Infrapunasäteilyä kutsutaan myös lämpösäteilyksi, koska kappaleet säteilevät infrapuna-alueella sitä voimakkaammin, mitä lämpimämpiä ne ovat. Takka, keittolevy, aurinko ja muut kuumat kappaleet ovat voimakkaita infrapunalähteitä.

Aurinkokeräimen toiminta

 

 

Toiminta

Aurinkokeräimet (1) vastaanottavat auringon säteilyä ja muuntavat sen lämmöksi. Keräimet asennetaan yleensä talon katolle, mutta ne voidaan laittaa myös esimerkiksi seinälle tai maahan rinteeseen. Keräimien asennuskannattimet valitaan kattomateriaalin ja kiinnitysalustan mukaan. Keräimissä kiertävä lämmönsiirtoneste kuljettaa lämpöenergian talon käyttövesivaraajaan (2). Ohjausjärjestelmä (3) hoitaa lämmönsiirtoa keräimien ja varaajan välillä.

Aurinkolämmitysjärjestelmä